Độ tinh khiết khác nhau của alumina hợp nhất màu nâu

Độ tinh khiết khác nhau của alumina hợp nhất màu nâu

Brown Fuse Alumina được làm từ Bauxite nung. Nó là một vật liệu cứng và dai, được sử dụng trong sản xuất bánh mài và các sản phẩm tráng phủ,cũng được sử dụng để nổ mìn và làm phương tiện đánh bóng.

Tại thị trường Trung Quốc, có độ tinh khiết khác nhau (Al2o3%) của alumina nung chảy màu nâu, chủ yếu là các loại như sau:

một lớp 95% tối thiểu
cấp B 85-92%
lớp C 70-80%
hạng D 60-70%
lớp E 50-60%

Send your message to us:

Scroll to Top