Alumina nung chảy màu nâu là gì?

Alumin nung chảy màu nâu là chất mài mòn có thành phần chủ yếu là nhôm oxit và hầu như không chứa sắt. Alumin nung chảy màu nâu trong khi nung chảy bô xít nung ở nhiệt độ cao hơn 2000 ° C trong lò điện hồ quang. Chất mài mòn nhôm nung chảy màu

Read More »

BFA F060 có nghĩa là gì

BFA F060 có nghĩa là gì? BFA, trong lĩnh vực mài mòn, nó có nghĩa là Alumina nung chảy màu nâu , là một loại corundum nhân tạo được nung chảy bằng điện được tạo ra bằng quá trình nung chảy bôxít và các nguyên tố khác trong lò điện hồ quang. Sự nhiệt hạch

Read More »
Scroll to Top