Sản phẩm nào là 12A 13A 14A 15A 18A trong chất mài mòn?

Sản phẩm nào là 12A 13A 14A 15A 18A trong chất mài mòn?

Chất mài mòn thông thường bao gồm electrocorundum trắng, electrocorundum màu nâu, electrocorundum màu hồng, electrocorundum đen, electrocorundum zirconia, carborundum đen và carborundum xanh lục.

12A 13A 14A 15A 18A có nghĩa là electrocorundum màu nâu, còn gọi là corundum màu nâu,alumina nung chảy màu nâu, oxit nhôm nung chảy màu nâu và cát nhám màu nâu.

Send your message to us:

Scroll to Top