cát nhám cắt bằng tia nước

cắt bằng tia nước cát alumin nung chảy màu nâu với 50-60% nhôm oxit và độ cứng cao.

MÁY CẮT BẰNG NƯỚC

CÁT NHÔM NHÔM NỀN TẢNG NHIỆT NỀN MÀU NÂU CẮT BẰNG NƯỚC
MÁY CẮT BẰNG NƯỚC

KÍCH THƯỚC: 8mesh 10mesh 12mesh 14mesh 16mesh 20mesh 24mesh 30mesh 36mesh 46mesh 54mesh 60mesh 80mesh 100mesh 120mesh

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁT NHÔM NHÔM NỐI CHUYỂN MÀU NÂU CẮT BẰNG NƯỚC

Al2O3 50-60%
Fe2O3 12-20%
SiO2 15-25%
TiO2   4-6%

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Trọng lượng riêng 3,50-3,90g/cm3
mật độ lớn 1,30-1,90g/cm3
Độ cứng Mohs 7,0-9,0

BƯU KIỆN

TÚI PVC 25KGS + TÚI LỚN 1MT/PALLET

TDS not uploaded

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top