Loại bỏ rỉ sét alumina nung chảy màu nâu

Alumina nung chảy màu nâu được làm từ Bauxite nung. Nó là một vật liệu cứng và dai, được sử dụng trong sản xuất bánh mài và các sản phẩm tráng phủ, cũng được sử dụng để phun bi và làm phương tiện đánh bóng.

KHỬ Rỉ SÉT NHÔM NÂU

KÍCH THƯỚC : F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220

LỚP

THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Al2O3 94,5-97,0% SG 3,90g/cm3
Fe2O3 0,3-1,0% BD 1,53-1,99g/cm3
SiO2 1,0-2,0% MOHS 9,0
TiO2 1,5-4,0%

CẤP B

THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Al2O3 85-92% SG 3,50-3,90g/cm3
Fe2O3 8-15% BD 1,30-1,90g/cm3
SiO2 2-5% MOHS 7,0-9,0
TiO2   3-5%

LỚP C

                  THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Al2O3 70-80% SG 3,50-3,90g/cm3
Fe2O3 8-15% BD 1,30-1,90g/cm3
SiO2 2-5% MOHS 7,0-9,0
TiO2   3-5%

LỚP D

      THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Al2O3 60-70% SG 3,50-3,90g/cm3
Fe2O3 8-15% BD 1,30-1,90g/cm3
SiO2 2-5% MOHS 7,0-9,0
TiO2   3-5%

LỚP E

THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Al2O3 50-60% SG 3,50-3,90g/cm3
Fe2O3 12-20% BD 1,30-1,90g/cm3
 SiO2 15-25% MOHS 7,0-9,0
TiO2   4-6% / /

BAO BÌ : TÚI PVC 25KGS + TÚI LỚN 1MT / PALLET

TDS not uploaded

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top