Kích thước hạt corundum màu nâu F80

KÍCH THƯỚC HẠT CORUNDUM F80 NÂU

Brown Corundum được làm từ Bauxite nung. Nó là một vật liệu cứng và dai, được sử dụng trong sản xuất bánh mài (cả thủy tinh hóa và liên kết nhựa) và các sản phẩm được phủ. Những hạt này cũng được sử dụng để bắn nổ và làm phương tiện đánh bóng.

Phạm vi kích thước corundum F80 màu nâu là 180-212micron và tiêu chuẩn phân bố kích thước hạt chính xác như sau:

Đường kính sàng (%)
+300um 0
+212um 25
+180um ≥40
+180um+150um ≥65
-125um <3

Send your message to us:

Scroll to Top