Đường kính của alumin nung chảy màu nâu F012

Đường kính của nhôm nung chảy F012 màu nâu?

Brown Fused Alumina được nung chảy bằng điện trong lò hồ quang từ hỗn hợp bô xít, than cốc làm nguyên liệu chính ở nhiệt độ cao.

{% ALT_TEXT%}
nhôm nung chảy màu nâu F012

Đường kính chính là 2,0-1,7mm và PSD (Phân bố kích thước theo chiều) như sau:

+ 2,8mm 0 + 2.0mm ≤20% + 1,7mm ≥45% + 1,7mm + 1,4mm ≥70% -1,18mm ≤3%

Send your message to us:

Scroll to Top